Sign in
Bởi {0}
logo
Hebei Zhanyu Electromechanical Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp thương hiệu riêng
{0} năm
hebei, China
Sản Phẩm chính: Địa chấn Hỗ Trợ, Ống Gallery Hỗ Trợ, Ốc Vít, Bu Lông Và Các Loại Hạt, Cầu Phụ Kiện
Thứ tự xếp hạng6 giao hàng đúng hạn trong May Tap Bung Ốc VítYears in industry(11)Supplier assessment proceduresTotal staff (365)Patents awarded (1)

0,01 US$ - 0,02 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1000 Cái
0,50 US$ - 1,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1000 Kilogram

Tile

Main product
1,00 US$ - 1,10 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 100 Cái
6 orders
0,50 US$ - 1,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1000 Kilogram
0,01 US$ - 0,02 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1000 Cái
5 orders